Escolab

who we are

EscoLab is an initiative of the Barcelona City Council coordinated by the Barcelona Science Program of the Culture Institut of Barcelona and the Science Culture Program of the Education Institut of Barcelona, and benefits from the participation of the research centres which offer different activities.

Where are the research centers?

On the below map you can see the research centres which offer different activities. Click on the maker to see the details of center or the offerred activities.


Participants:


UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Centre de Visió per Computador (CVC)
Facultat de Veterinària
Institut de Neurociències (INc)
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT)
Port d'Informació Científica (PIC)
Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) *


UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Biologia
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Facultat de Química
Institut de Neurociències
Unitat de Microscòpia Òptica Avançada (CCiT-UB)
Unitat de Microscòpia Electrònica TEM/SEM (CCiT-UB)
Unitat de Tècniques Nanomètriques (CCiT-UB)


UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
UIC Barcelona School of Arquitecture


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Terrassa
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Facultat de Matemàtiques i Estadística


UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Departament de Ciències Experimentals de la Salut
Grup de Lingüística Formal (GLIF)
Grup de Recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs)
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE)
Laboratori d'Arqueologia
Laboratori d'Economia Experimental
School of International Studies (ESCI–UPF) Bioinformàtica


UNIVERSITAT RAMON LLULL
La salle Campus Barcelona


UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat d'Empresa i Comunicació
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Facultat de Ciències i Tecnologia


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica


AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC)
Institució Milà i Fontanals (IMF)
Institut Botànic de Barcelona (IBB)
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA)
Institut de Microelectrònica de Barcelona. BIOMEMS Group (IMB-CNM) *
Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC)
Grup de Recerca Environmental Geochemistry and Atmospheric Research (IDAEA)


AIGÜES DE BARCELONA
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER (BSC)
CENTRE DE MEDICINA REGENERATIVA DE BARCELONA (CMR[B])
CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS (CREAF)
CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA (CRAG)
CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CRESA, IRTA-UAB)
CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA (CRM)
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
CENTRES UNIVERSITARIS DEL TECNOCAMPUS (Mataró)
CETAQUA
IMIM-INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D'INVESTIGACIONS MÈDIQUES
INSTITUT CATALÀ D´ONCOLOGIA (ICO)
INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFONT (ICP)
INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS)
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)
INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES (ICFO)
INSTITUT DE FISICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB Barcelona)
INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
INSTITUT DE ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL (IRI)
INSTITUT DE SALUT GLOBAL DE BARCELONA (ISGlobal)
INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC)
LABORATORI DE NATURA, MUSEU DE CIENCIES NATURALS DE BARCELONA
LEITAT Technological Center *
PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
NEUROTRAUMA - Unitat d'Investigació de Neurocirurgia i Neurotraumatologia (HUVH)
VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)