Tancar

Automàtica i robòtica: avenços en mecatrònica


data to agree from 02/10/2017 to 27/04/2018
time 08:00 to 10:00

Unavailable


Facultat de Ciències i Tecnologia Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Workshop

  • Escolab
  • Escolab

Segurament, per molts de vosaltres, el terme mecatrònica apareix com una paraula nova. Mecatrònica és fruit de la contracció de dues paraules: mecànica i electrònica. Però el concepte encara és més ampli. La mecatrònica és una interdisciplina emergent que aglutina la mecànica, l’electrònica, l’automatització i la informàtica.

Una gran quantitat de productes que es manufacturen en l’actualitat disposen de mecanismes, circuits electrònics, sistemes automatitzats o d’informació (ordinadors, etc...). Penseu en un cotxe, un avió, un robot o un mòbil... Benvinguts al món de la mecatrònica. El taller que us presentem vol donar una visió global dels elements bàsics de l'automatització industrial, un dels nuclis de la mecatrònica.

En general, un procés de fabricació inclou elements com: dosificadors, cintes transportadores, manipuladors, forns, robots, màquines, eines, vehicles guiats, etc. Per aconseguir la seva automatització cal que hi hagi uns dispositius, que permetin la interacció amb el seu entorn. Aquests dispositius són bàsicament: - Detectors: permeten conèixer l’estat del procés i de l’entorn de treball, també s’anomenen sensors. - Actuadors: incideixen sobre el procés, per exemple, un motor per activar una cinta transportadora. - Controladors: Són els cervells del sistema. El sistema de control sol ser un o més ordinadors industrials o microcontroladors programats amb les instruccions a realitzar.

L'activitat dóna una visió global d'elements bàsics de la mecatrònica, és pràctic i demostratiu i està dividit en dues parts. A la primera es veuran alguns dels detectors i actuadors més utilitzats a la indústria i es farà una demostració de l’ús  dels autòmats programables utilitzant una maqueta d'un procés industrial. A la segona part es mostrarà i programarà un robot industrial i es provarà algun dels programes fets pels alumnes en el robot real.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.


PDF Download


Last comments

No comments. Be the first to comment!
Share!