Tancar

Les plantes com a fàbriques [anglès]


data 08/02/2019       time 08:30 to 11:45

Unavailable


Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Seats: 30 max. students
Ages:
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de Batxillerat

Visit + Demo

  • Escolab
  • Escolab

[Aquesta activitat es realitzarà en anglès]

Molts metabòlits especialitzats de les plantes, incloent-hi els terpenoides, són apreciats per la seva funció com a nutrients, productes farmacèutics i fragàncies. Els terpenoides especialitzats sovint són biosintetitzats per les plantes en quantitats molt petites o només en teixits específics. Així doncs, per tal d'obtenir una gran quantitat d'aquests metabòlits és essencial desenvolupar mètodes que ens permetin augmentar no només la capacitat de biosíntesi de les plantes, sinó també la seva capacitat d'emmagatzemar aquests valuosos metabòlits.

Al llarg de l’activitat ens centrarem tant en els carotenoides, que tenen 40 àtoms de carboni i són nutricionalment importants (com el beta-carotè, un precursor de la vitamina A), com en els diterpenoides, que tenen 20 àtoms de carboni i presenten funcions medicinals destacables (com el compost anticancerigen Taxol).

Aquesta activitat consistirà en una introducció teòrica seguida de l’observació microscòpica dels experiments i d’una visita guiada per les instal·lacions del centre, inclosos els hivernacles i un laboratori.

A la primera part, la Trine Andersen, investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), explicarà com podem augmentar la producció de substàncies d’interès a les plantes i l'eficiència dels diferents mètodes. Normalment, els carotenoides són biosintetitzats als cloroplasts, però el grup de recerca de la Trine n’ha canviat la producció per tal que s’obtinguin al citosol. D’aquesta manera, investigaran si és possible obtenir una major producció de carotenoides al citosol en comparació amb el cloroplast. També estan provant la membrana del reticle endoplasmàtic com a possible lloc de producció.

A la segona part de l’activitat, els estudiants podran entendre de primera mà com es realitzen aquests experiments (agroinfiltació, extracció de carotenoides) i observaran, gràcies a les tècniques microscòpiques, diferents nivells i punts de fluorescència a les cèl·lules vegetals en funció d’on es produeixen els enzims responsables de la biosíntesi de metabòlits.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!
Share!