Tancar

De Biomacro a Biomicro


data 24/05/2019       time 08:00 to 13:00

Unavailable


Universitat de Barcelona- Centres Científics i Tecnològics- Campus Medicina Clínic (CCiT-UB)

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat
Cicle formatiu mitjà
Cicle formatiu superior

Visit + Demo

  • Escolab
  • Escolab

Les Unitats d’Experimentació Animal, Microscòpia Òptica Avançada, Microscòpia Electrònica i Proteòmica dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona us proposem una visita de 4 h a les instal·lacions ubicades al Campus Medicina-Clínic de la UB.

Durant la visita realitzarem un viatge per les estructures de la vida, des de les grans estructures com poden ser els éssers vius, a les mes petites, com són les proteïnes. Passarem pels òrgans, teixits i cèl·lules amb les microscòpies, i analitzarem les estructures dels seus components i les proteïnes dins d'aquests. Veurem també com estudiar els components bàsics de les reaccions químiques i com podem saber d'elles per trobar marcadors en malalties humanes, com pot ser el càncer, la infertilitat, diabetis...


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!
Share!