Tancar

Tecnologia puntera al servei de la salut


data 13/06/2019       time 09:00 to 11:00

Unavailable


Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B])

Seats: 20 max. students
Ages:
Cicle formatiu mitjà
Cicle formatiu superior

Visit + Chat

  • Escolab
  • Escolab

La recerca biomèdica d'alt nivell que es du a terme a Bellvitge es desenvolupa, en gran part, gràcies a la tecnologia puntera que el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) posen al servei dels seus investigadors.

Durant la visita, els estudiants veuran la maquinària i les instal·lacions de les plataformes científiques de microscopia, histologia, cultius cel·lulars, genòmica... i rebran les explicacions del personal tècnic que se'n responsabilitza. 

 

Actitivat dinamitzada pel personal dels Serveis Científic-Tècnics IDIBELL-CMR[B]


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!
Share!