Tancar

Tecnologia puntera al servei de la salut


data 15/06/2018       time 09:00 to 11:00

Unavailable


Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B])

Seats: 15 max. students
Ages:
Cicle formatiu mitjà
Cicle formatiu superior

Visit + Chat

  • Escolab
  • Escolab

La recerca biomèdica d'alt nivell que es du a terme a Bellvitge es desenvolupa, en gran part, gràcies a la tecnologia puntera que el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) posen al servei dels seus investigadors.

Durant la visita, els estudiants veuran la maquinària i les instal·lacions de les plataformes científiques de microscopia, histologia, cultius cel·lulars, genòmica... i rebran les explicacions del personal tècnic que se'n responsabilitza. 


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!
Share!